Davant l’èxit de l’any passat (161 imatges presentades), la Pia Unió ha tornat a llançar les bases del concurs de fotografia, no es tracta de pillar la millor panoràmica sinó de plasmar cada moment que la trilogia mariana ens deixa: eixos instants que queden, eixa imatge que moltes vegades es convertix en fons de pantalla, perfil de whatsapp i en una història a les xarxes socials…la imatge descriu i eixa crònica gràfica forma part també de la nostra festa.

9 anys després, aquest concurs està ja consolidat i és per això que des de l’ens organitzador de la trilogia, continua recolzant-se aquesta iniciativa per a que en la història de la festa, la imatge tinga també el seu lloc destacat.

En dit concurs, podrà participar de manera individual, qualsevol persona, major d’edat, en l’àmbit amateur. Cada concursant podrà presentar un màxim de 5 fotografies que s’enviaran al correu electrònic: info@virgendelmilagro.es en format jpg o tiff i una resolució òptima, mai menor a 200 ppp.

Juntament amb les fotos, s’adjuntaran les dades personals del concursant: nom i cognoms, població, e-mail i telèfon.

Les fotografies hauran de ser presentades abans del dia 31 de maig de 2024.

El jurat serà designat per la Junta de la Pia Unió, tenint l’organització veu i vot en l’elecció. Es qualificaran les fotografies tenint en compte tant la qualitat d’aquestes, com el reflex representatiu de l’essència de les Festes de la Mare de Déu. La seua decisió serà única i inapel·lable.

Les fotografies participants passaran a formar part de l’arxiu de l’entitat organitzadora i seran utilitzades en publicacions impreses o web. Les obres guanyadores juntament amb una selecció de les millors presentades a concurs, seran exposades en Fira. El lliurament de premis tindrà lloc en el Monestir de la Mare de Déu en la setmana d’exaltació del “mig any” de la festa.

Els premis es mantenen: 1r Premi dotat amb 300 €; 2n Premi dotat amb 200 € i un 3r Premi dotat amb 100 €.

BASES CONVOCATÒRIA 2024 CONCURS DE FOTOGRAFIA AMATEUR

“MARE DE DÉU DEL MIRACLE”

ORGANIZA: Pia Unió “Mare de Déu del Miracle”.

TEMA

Les fotografies presentades hauran d’haver sigut captades durant les Festes Patronals Mare de Déu del Miracle de Cocentaina de 2024.

PARTICIPANTS

Podrà participar de manera individual, qualsevol persona, major d’edat, a nivell amateur, quedant exclosa la participació de persones que es dediquen a la fotografia de manera professional. Cada concursant podrà presentar un màxim de 5 fotografies que s’enviaran al correu electrònic: info@virgendelmilagro.es en format jpg o tiff i una resolució òptima, mai menor a 200 ppp.

Juntament amb les fotos, s’adjuntaran les dades personals del concursant: nom i cognoms, població, e-mail i telèfon.

DATA DE PRESENTACIÓ

Les fotografies hauran de ser presentades abans del dia 31 de maig de2024

JURAT

Serà designat per la Junta de la Pia Unió, tenint l’organització veu i vot en l’elecció. Qualificarà les fotografies tenint en compte tant la qualitat d’aquestes, com el reflex representatiu de l’essència de les Festes de la Mare de Déu. La seua fallada serà única i inapel·lable.

OBRES SELECCIONADES I PREMIADES

Les fotografies participants passaran a formar part de l’arxiu de l’entitat organitzadora i podran ser utilitzades en publicacions impreses o web. Les obres guanyadores juntament amb una selecció de les millors presentades a concurs, seran exposades en Fira. El lliurament de premis tindrà lloc en el Monestir de la Mare de Déu en la setmana d’exaltació del “mig any” de la festa de la Mare de Déu.

PREMIS

S’atorgaran tres premis, no podent recaure més d’un premi sobre la mateixa persona.

-1r Premi dotat amb 300 €

-2n Premi dotat amb 200 €

-3r Premi dotat amb 100 €

NORMES FINALS

-Aquestes bases entraren en vigor quan la Pia Unió convoque finalment el concurs en les xarxes socials.

-L’organització es reserva la facultat d’acceptar les fotografies.

-No atendrà drets d’imatge de tercers ni problemes derivats de l’autoria, publicació, etc. de les imatges, la responsabilitat total de les quals caurà en el titular de l’enviament de les fotografies.

-La participació en el present concurs implica la total acceptació de les seues bases.

Concurs de fotografia amateur