BASES CONVOCATÒRIA 2023

ORGANITZA

Pia Unió “Mare de Déu del Miracle”.

TEMA

Les fotografies presentades hauran d’haver sigut captades durant les Festes Patronals Mare de Déu del Miracle de Cocentaina de 2023.

PARTICIPANTS

Podrà participar de manera individual, qualsevol persona, major d’edat, a nivell amateur, quedant exclosa la participació de persones que es dediquen a la fotografia de manera professional. Cada concursant podrà presentar un màxim de 5 fotografies que s’enviaran al correu electrònic: info@virgendelmilagro.es en format jpg o tiff i una resolució òptima, mai menor a 200 ppp.

Juntament amb les fotos, s’adjuntaran les dades personals del concursant: nom i cognoms, població, e‐mail i telèfon.

DATA DE PRESENTACIÓ

Les fotografies hauran de ser presentades abans del dia 30 de maig de 2023.

JURAT

Serà designat per la Junta de la Pia Unió. Qualificarà les fotografies tenint en compte tant la qualitat d’aquestes, com el reflex representatiu de l’essència de les Festes de la Mare de Déu. La seua fallada serà única i inapel∙lable.

OBRES SELECCIONADES I PREMIADES

Les fotografies participants passaran a formar part de l’arxiu de l’entitat organitzadora i podran ser utilitzades en publicacions impreses o web. Les obres guanyadores juntament amb una selecció de les millors presentades a concurs, seran exposades en Fira. El lliurament de premis tindrà lloc en el Monestir de la Mare de Déu en la setmana d’exaltació del “mig any” de la festa de la Mare de Déu.

PREMIS

S’atorgaran tres premis, no podent recaure més d’un premi sobre la mateixa persona.

‐1r Premi dotat amb 300 €

‐2n Premi dotat amb 200 €

‐3r Premi dotat amb 100 €

NORMES FINALS

‐Aquestes bases entraren en vigor quan la Pia Unió convoque finalment el concurs en les xarxes socials.

‐L’organització es reserva la facultat d’acceptar les fotografies.

‐No atendrà drets d’imatge de tercers ni problemes derivats de l’autoria, publicació, etc. de les imatges, la responsabilitat total de les quals caurà en el titular de l’enviament de les fotografies.

‐La participació en el present concurs implica la total acceptació de les seues bases.